Contra indicatie

    • Mensen met bloedziekten
    • Pacemaker
    • Hart & vaatziekten
    • Allergische en kwaadaardige aandoeningen
    • Hoge koorts
    • Zwangere vrouwen